Welcome to our company

Plan zajęć

ROZKŁAD DNIA

PLAN ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH

PONIEDZIAŁEK
GODZINA ZAJĘCIA
07.45 Hipnoterapia / Relaksacja Jacobsona
08.30 Śniadanie
10.00 Wykład
11.00 Warsztaty terapeutyczne dot. wykładu / Terapia indywidualna
13.00 Obiad
14.00 Grupa terapeutyczna
18.00 Kolacja
19.00 Czas wolny / Zajęcia rekreacyjne (basen, boisko, bilard, ping-pong itd.)
WTOREK
GODZINA ZAJĘCIA
07.15 Zajęcia fitness
08.30 Śniadanie
10.00 Wykład
11.00 Warsztaty terapeutyczne dot. wykładu / Terapia indywidualna
13.00 Obiad
14.00 Grupa terapeutyczna
18.00 Kolacja
19.00 Czas wolny / Zajęcia rekreacyjne (basen, boisko, bilard, ping-pong itd.)
ŚRODA
GODZINA ZAJĘCIA
07.45 Hipnoterapia / Relaksacja Jacobsona
08.30 Śniadanie
10.00 Wykład
11.00 Warsztaty terapeutyczne dot. wykładu / Terapia indywidualna
13.00 Obiad
14.00 Grupa terapeutyczna
18.00 Kolacja
19.00 Czas wolny / Zajęcia rekreacyjne (basen, boisko, bilard, ping-pong itd.)
CZWARTEK
GODZINA ZAJĘCIA
07.15 Zajęcia fitness
08.30 Śniadanie
10.00 Wykład
11.00 Warsztaty terapeutyczne dot. wykładu / Terapia indywidualna
13.00 Obiad
14.00 Grupa terapeutyczna
18.00 Kolacja
19.00 Czas wolny / Zajęcia rekreacyjne (basen, boisko, bilard, ping-pong itd.)
PIĄTEK
GODZINA ZAJĘCIA
07.45 Hipnoterapia / Relaksacja Jacobsona
08.30 Śniadanie
10.00 Film edukacyjny wraz z omówieniem problematyki
11.00 ---------
13.00 Obiad
14.00 Grupa terapeutyczna
18.00 Kolacja
19.00 Czas wolny / Zajęcia rekreacyjne (basen, boisko, bilard, ping-pong itd.)
SOBOTA
GODZINA ZAJĘCIA
07.45 ---------
08.30 Śniadanie
10.00 Wykład
11.00 ---------
13.00 Obiad
14.00 Spacer z Terapeutą / Opiekunem Ośrodka
15.00 Mityng AA / Czas wolny / Zajęcia rekreacyjne (basen, boisko, bilard, ping-pong itd.)
18.00 Kolacja
19.00 Czas wolny / Zajęcia rekreacyjne (basen, boisko, bilard, ping-pong itd.)
NIEDZIELA (BRAK ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH)
GODZINA ZAJĘCIA
07.45 ---------
08.30 Śniadanie
10.00 ---------
11.00 ---------
13.00 Obiad
14.00 ---------
18.00 Kolacja
10.00 - 17.00 Odwiedziny

Terminologia:

Hipnoterpia / Relaksacja Jacobsona – zajęcia relaksacyjne dla chętnych.

Terapia indywidualna / Grupa terapeutyczna – przeprowadzane w zależności od liczebności grupy (omówienie bieżących problemów, czytanie prac terapeutycznych, informacje zwrotne od grupy).

Wykład – tematyka i kolejność zgodna z programem terapeutycznym ośrodka.
Warsztaty terapeutyczne dot. wykładu – omówienie problematyki wykładu wraz ze sprawdzeniem zrozumienia i przyswojenia treści tematu wykładu.

Mityng AA – dobrowolne, samopomocowe spotkanie grupy osób uzależnionych w celu utrzymania trzeźwości własnej i wspomagania innych uzależnionych w jej osiąganiu.